Департаментом інспектування у сфері освіти і науки за дорученням Генеральної прокуратури України від 19.03.2010 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» (далі – Підприємство, замовник), що перебуває у сфері управління Державного управління справами, за період діяльності 2008-2009 роки та І квартал 2010 року.

 На створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» (далі – Комплекс) упродовж 2008-2009 років та І кварталу 2010 року з різних джерел надійшло та використано 154,2 млн. грн, у тому числі з державного бюджету – 114,3 млн. грн, з місцевого бюджету – 20,0 млн. грн, фінансових запозичень – 16,7 млн. грн, власних надходжень – 3,2 млн. гривень. Водночас слід зазначити, що фінансове забезпечення капітальних видатків щодо створення Комплексу у 2009 та І кварталі 2010 року не здійснювалось.

 За цих умов керівництвом Підприємства та Державного управління справами не забезпечено ефективного управління фінансовими ресурсами. Зокрема, за результатами фінансово-господарської діяльності станом на 01.04.2010 Підприємство має збитки обсягом 0,2 млн грн та негативний платіжний баланс, за якого при дебіторській заборгованості у сумі 18,5 млн грн кредиторська заборгованість становить 49,0 млн грн, у тому числі перед генеральним підрядником СУФПІІ ТОВ «Основа-Солсиф» у сумі 29,0 млн грн, за позовом якого суд першої інстанції прийняв рішення на його користь, і підприємствами – надавачами фінансової поворотної допомоги, що перебувають у підпорядкуванні ДУС, – 16,7 млн гривень.

 Крім цього, наслідком прийняття Державним управлінням справами розпорядження щодо спрямування Підприємством 1,1 млн грн із обсягу залучених коштів фінансової поворотної допомоги на проведення виставки «З глибини взиваю до тебе, Господи», організатором якого був ДП «Український дім», у Підприємства на сьогодні постало проблемне питання щодо пошуку додаткових фінансових ресурсів для повернення зазначених коштів позикодавцям.

 Також з метою популяризації створення Комплексу на його території у будівлі «Старого арсеналу», що є об’єктом незавершеного будівництва і відповідно перебуває під забороною використання до введення в експлуатацію, Підприємством у грудні 2009 та січні 2010 року проводились благодійні культурно-мистецькі заходи, у тому числі державного рівня, організаторами яких були Секретаріат Президента України, Міністерство закордонних справ, Благодійний фонд 3000.

 Водночас ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму 18,1 млн грн, з них: незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат, що призвели до збитків, – на суму 10,6 млн грн, та порушень, які не призвели до збитків, але і не сприяли ефективному використанню фінансових ресурсів загалом на суму 7,5 млн грн, у тому числі  порушень тендерного законодавства – на 4,5 млн грн, зайвих витрат, допущених через неефективні управлінські рішення, – на 2,3 млн грн, відволікання оборотних фінансових ресурсів на термін до одного місяця – на 0,5 млн грн, нестач, що не призвели до збитків, – на 0,58 млн гривень.

 Значну частину фінансових порушень допущено через неналежне здійснення юридичного та фінансового контролю за дотриманням вимог чинного законодавства при реалізації управлінських рішень, які приймались в умовах залежності концепції створення Комплексу від зміни органу управління, генпідрядної та генпроектної організацій тощо.

 Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 699-р «Про передачу державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» Підприємство передано зі сфери управління Міністерства культури і туризму до сфери управління Державного управління справами.

 За цим у червні 2008 року відбулися зміни генпідрядної організації з ТОВ «Штрабаг» на ТОВ «Основа-Солсиф» та генпроектної організації з ТОВ «Інститут Київпроектреставрація» на «УкрНДІпроектреставрація», останнім змінено попередні проектні рішення щодо створення Комплексу.

 Натомість до вересня 2008 року виконання робіт зі створення Комплексу проводилось як попереднім генпідрядником (щодо триваючих зобов’язань за авансовими платежами на виготовлення металоконструкцій та віконних блоків), так і новим.

Через поспішне проведення торгів щодо закупівлі послуг генпідряду замовником не було достатньо проаналізовано технічну частину тендерної документації переможця ТОВ «Основа-Солсиф» на відповідність застосованих позицій та розцінок вимогам законодавства у будівельній сфері та державним будівельним нормам.

Надалі це стало прецедентом для виникнення низки проблем, оскільки за вказаною тендерною пропозицією Підприємством укладено договір підряду у твердій договірній ціні, що згідно із законодавством у будівельній сфері не передбачає відхилень.

Наприклад, у зв’язку із включенням до тендерної пропозиції ТОВ «Основа – Солсиф», на відміну від інших учасників торгів, розміру середньої заробітної плати на 1 робітника у сумі 2739,12 грн, що перевищує  рекомендований Мінрегіонбудом розмір 2300 грн, Підприємством та Державним управлінням справами урегульовувалось питання щодо отримання дозволу Мінрегіонбуду. Згідно з актами виконаних робіт різниця між застосованим і рекомендованим розміром середньої заробітної плати становила 2,4 млн грн зайвих витрат, які можливо було б уникнути.

Наслідком незабезпечення Підприємством належного контролю за недопущенням прийняття до оплати актів виконаних робіт, складених генпідрядником із відхиленнями від тендерної пропозиції, стало завищення вартості робіт.

Із загальної суми незаконних витрат, що призвели до збитків, майже 3,9 млн грн (або 37 %) допущено внаслідок порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», Державних будівельних норм в частині відхилень від тендерної пропозиції генерального підрядника та твердої договірної ціни. Зазначу суму оплачено повністю генеральному підряднику ТОВ «Основа-Солсиф».

Наприклад, до зайвих витрат на суму 3,1 млн. грн призвела оплата генеральному підряднику СУФПІІ ТОВ «Основа-Солсиф» актів виконаних робіт щодо виготовлення металоконструктивів кількістю 517 т згідно з калькуляцією виробника ЗАТ «Укрстальконструкція» за ціною 16,8 тис грн за 1 т, тоді як тендерною пропозицією генпідрядної організації та твердою договірною ціною передбачались витрати на виготовлення металоконструктиву за ціною 10,5 тис. грн за 1 тонну.

Водночас зустрічною звіркою, проведеною у ЗАТ «Укрстальконструкція» (з яким зі сторони попереднього генпідрядника ТОВ «Штрабаг» та нового ТОВ «Основа-Солсиф» було укладено договори на виготовлення металоконструктивів для Комплексу «Мистецький арсенал»), підтверджено, що останнім фактично виконувались функції посередника, за які ним отримано доходу у сумі 0,7 млн грн, а виготовлення металоконструктивів забезпечувалось підприємствами-виробниками м. Києва та Житомира, одним з яких, а саме ТОВ «Металіст», завищено вартість робіт з виготовлення продукції на суму 0,3 млн гривень.

Так само через відхилення від тендерної пропозиції і твердої договірної ціни зайво сплачено ТОВ «Основа-Солсиф» 0,8 млн грн за актами виконаних робіт субпідрядником ТОВ «АСЕ».

Крім цього, зустрічними звірками в інших 4 субпідрядних організацій встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 1,0 млн грн (або 9 % загальної суми виявлених порушень, що призвели до збитків).

На суму майже 0,9 млн грн проведено зайвих витрат внаслідок оплати ТОВ «Траум Фабрік» неякісно виконаних робіт на суму 0,3 млн грн з розробки робочого проекту пристосування будівлі, який фактично не відповідає технічному завданню та вимогам чинного законодавства у сфері будівництва, а також оплати охоронному підприємству ТОВ «ПРО100Охорона» 0,6 млн грн необґрунтовано включених до калькуляції консультативних послуг, які безпосередньо стосуються послуг з охорони.

Через неналежне зберігання матеріальних цінностей допущено нестачу і відповідно збитки у сумі 0,3 млн гривень. Крім цього, ревізією встановлено нестачу 5-ти будівель на суму 0,6 млн грн, що не призвела до збитків, оскільки будівлі знесено за наявності дозволу колишнього органу управління Міністерства культури і туризму, яким натомість дотепер не надано дозвіл на списання цих будівель з обліку.

Попри те, що Підприємство упродовж останніх двох років було збитковим його керівництвом та відповідальними посадовими особами недостатньо вживались заходи щодо поліпшення цього стану.

Постійно застосовуючи практику пролонгації терміну дії договорів, у тому числі, укладених ще у 2006 році (ТОВ «Видавництво Родовід» з дебіторською заборгованістю 1,6 млн грн, ТОВ «Будхолдинг» – 0,7 млн грн),  та у 2009 році стосовно повернення фінансової безвідсоткової допомоги у  сумі 15,2 млн грн (ТОВ «Основа-Солсиф» – 14,4 млн грн, Інститут «УкрНДІпроектреставрація» – 0,8 млн грн) Підприємство уникало нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне виконання договірних зобов’язань та не вело претензійно-позовну роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості. З цих причин резерв недоотриманих доходів на суму донарахованих штрафних санкцій становить майже 3,8 млн грн (або 35 % загальної суми виявлених порушень, що призвели до збитків).

Найбільша частка у сумі фінансових порушень, які не призвели до збитків, проте і не сприяли ефективному використанню фінансових ресурсів, припадає на порушення вимог тендерного законодавства, зокрема майже 4,5 млн грн використано з метою уникнення застосування процедур закупівель шляхом поділу предмету закупівлі будівельно-монтажних робіт.

Так само на порушення тендерного законодавства, тобто без застосування тендерних процедур, Підприємством допущено відволікання оборотних фінансових ресурсів у сумі 0,5 млн грн терміном з 06.02.2009 по 03.03.2009, як підтверджено зустрічною звіркою для прихованої фінансової підтримки іншої комерційної структури. Так, під прикриттям договору, укладеного Підприємством з ТОВ «Рієлторі плюс» щодо придбання керамічної плитки на суму 0,5 млн грн, останнім фактично використано ці кошти для придбання цукру-піску у межах інших договірних відносин.

Акт ревізії підписано із запереченнями, а матеріали ревізії передані до прокуратури м Києва, повідомили в ГоловКРУ України.

«ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ» https://operkor.wordpress.com.