Хроніки та Коментарі

Інтернет-портал

Я ПЛЮЮ ВАМ В ТАРЕЛКУ. Официантка столовой Верховной Рады плевала в суп народным избранникам по политическим мотивам. КОММЕНТАРИЙ » 1

2006.02.09_Verhovna_Rada_Stolovaya. Ñòîëîâàÿ áóôåò âåðõîâíà ðàäà. áëþäà, åäà. âèòðèíà, ìåíþ. Ìîðîç À. Ôîòî Ïàâëà Ïîäóôàëîâà.

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s