Хроніки та Коментарі

Інтернет-портал

«ЕВРОМАЙДАН» КИЕВА. «У меня ощущение, что усилиями оппозиции собирается грандиозная массовка для бенефиса Виктора Федоровича» » ÃËÚËÌ„ “«‡ ‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ ”Í‡ËÌÛ” ‚ Ë‚Â

”Í‡Ë̇.  Ë‚. 24 ÌÓˇ·ˇ. —ÚÓÓÌÌËÍË Â‚ÓËÌÚ„‡ˆËË ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡ÍˆËË “«‡ ‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ ”Í‡ËÌÛ” ̇ Çȉ‡Ì ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ò Ú·ӂ‡ÌËÂÏ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂ„ӂÓ˚ Ó· ‡ÒÒӈˇˆËË ”Í‡ËÌ˚ Ò ≈‚ÓÒÓ˛ÁÓÏ. ‘ÓÚÓ »“¿–-“¿——/ «Û‡· ƒÊ‡‚‡ı‡‰ÁÂ

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s