Хроники и Комментарии

Власть, расследования, сатира, фото

Як власники «Хрещатика» виводили нерухомість із застави банку

Posted by operkor на 12 августа, 2016

17За даними Фонду гарантування, приблизно дві третини усіх кредитів банку «Хрещатику» були видані компаніям, імовірно, пов’язаним із його власниками. Так, на 1 квітня 2016-го з 4,3 млрд грн. кредитного портфелю 2,7 млрд нібито були надані компаніям «Київської інвестиційної групи», повідомляє «Радіо Свобода».

«Компанії Іванова, які кредитувалися, винні банку «Хрещатик», тобто киянам, близько двох мільярдів гривень», – констатувала директор департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів Катерина Мисник.

Як зазначається, наприклад, будівля навпроти Києво-Печерської лаври, де розміщується офіс компанії UDP Іванова-Хмельницького разом з землею під ним, була в заставі у банку «Хрещатик». Але до банкрутства банку її терміново вивели з-під застави. Як і будинок та земельну ділянку в майже два гектари у центрі Києва на Арсенальній, а також невелике приміщення в елітному комплексі «Новопечерські липки».

Як констатується, упродовж березня та на початку квітня цього року приблизно 20 комунальних підприємств перерахували як фінансову допомогу кошти комунальному комерційному унітарному підприємству «Фінансова компанія «Житло-Інвест». Наприклад, грошима «Житло-інвесту» допомогли й комунальники з «Київпастрансу».

«У квітні вони звернулися до нас з проханням надати також поворотну фінансову допомогу, яку ми надали. Тому що у нас із ними, скажімо так, давнішні відносини, це також комунальне підприємство, і ми також допомагаємо одне одному тоді, коли нам потрібно», – пояснила голова прес-служби комунального підприємства «Київпастранс» Анна Бондар.

За даними розслідування Фонду гарантування вкладів, загалом «Житло-Інвест» отримав від комунальників більш як 300 мільйонів гривень допомоги. Далі «Житло-Інвест» 4 та 5 квітня нібито сплатило кошти двом фірмам із орбіти Іванова – «Агрофірма «Троянда» та КУА «Авалон». Призначення платежів – оплата за квартири в житловому комплексі «Паркове місто», яке є одним із проектів компанії Іванова та Хмельницького UDP.

Через складний ланцюжок кошти потрапляють на рахунки кількох фірм, також опосередковано пов’язаних зі співвласником «Хрещатика». За допомогою цих грошей, а також коштів низки приватних компаній, ці кілька фірм-позичальників у короткий термін нібито повертають банку кредити на понад 800 мільйонів гривень. І швидко вивільняють цінну нерухомість, яка була в заставі за цими кредитами.

«Тобто компанії, комунальні підприємства міста Києва, у яких є комунальні гроші, гроші міста Києва, своїми зобов’язаннями погасили кредити в банку «Хрещатик» пана Іванова», – пояснює очільниця департаменту розслідувань протиправних діянь Фонду гарантування вкладів Катерина Мисник.

17У телефонній розмові директор підприємства «Житло-Інвест» Віктор Погребной не погодився відповісти на запитання «Схем» та порадив звертатись до прес-служби КМДА. Водночас у письмовій відповіді на запит йдеться, що в 2016 році підприємство «Житло-Інвест» придбало 154 квартири, однак, де саме, у якої будівельної компанії та за яку ціну, не вказано. «Квартири купувались за рахунок власних коштів та за рахунок коштів, залучених від комунальних підприємств», – йдеться у відповіді КМДА.

«Якби прийшов фонд, він би міг реалізувати цю заставу і виплатити вкладникам, згідно з чергою, згідно з законодавством. А так вийшло, що вони просто фактично стали в першу чергу. Тобто, порушивши всі закони, вони фактично забрали заставу, реалізація якої могла б дати кошти для задоволення вимог кредиторів, згідно з законодавством. Тому це погано», – каже в.о. заступника голови НБУ Катерина Рожкова.

За словами юриста Арсена Маринушкіна, у цьому випадку могла спрацювати схема так званого «схлопування». Тобто кошти одного клієнта банку можуть використати для погашення кредиту іншої особи в цьому ж банку. Так з-під ризику можуть виводитись як значні кошти вкладників, так і цінні застави позичальників.

Юрист наголошує: від цієї схеми страждають звичайні вкладники, які не мають ніякого адміністративного ресурсу. «Ми прекрасно знаємо, що є така схема, але нею користуються чомусь певні люди, які мають адмінресурс. Звичайний громадянин не зможе цим скористатися», – пояснює А. Маринушкін.

Êîììåð÷åñêèé áàíê "Õðåùàòèê" â Êèåâå, 5 àïðåëÿ 2016 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå íåñêîëüêî ñîòåí êèåâëÿí ñîáðàëèñü ïîä îôèñîì áàíêà "Õðåùàòèê" íà óëèöå Êðåùàòèê â Êèåâå ñ òðåáîâàíèåì âåðíóòü èì ñáåðåæåíèÿ, à òàêæå çàðàáîòíûå ïëàòû, íà÷èñëåííûå íà ýìèòèðîâàííûå áàíêîì çàðïëàòíûå êàðòû. Áàíê "Õðåùàòèê" ñ 1 àïðåëÿ óñòàíîâèë îãðàíè÷åíèå íà âûäà÷ó íàëè÷íûõ äî 2600 ãðí íà ðóêè â ñóòêè ÷åðåç áàíêîìàò. Îãðàíè÷åíèå áûëî ñâÿçàíî ñ "âðåìåííîé òåõíè÷åñêîé ïðîáëåìîé". Òàêæå áàíê ïðîäëèë ââåäåííûå ðàíåå îãðàíè÷åíèÿ íà áåçíàëè÷íûå ïåðåâîäû â öåëÿõ "áåçîïàñíîñòè êëèåíòîâ". Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Колишній голова правління «Хрещатика» Дмитро Гриджук не відповів на прохання «Радіо Свобода» поспілкуватися про становище банку. Зв’язатися зі співвласником банку Андрієм Івановим журналістам також не вдалося.

http://finbalance.com.ua

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: